Kursus Dan Latihan | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» AKTIVITI & ACARA » Kursus dan Latihan » Kursus dan latihan

Kursus dan latihan

 

TAKWIM LATIHAN : INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN (INTROP) BAGI TAHUN 2022        

 LABORATORI BIOPOLIMER DAN BAHAN TERBITAN (BADs)                    
BIL. NAMA LATIHAN OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN TARIKH CADANGAN PENCERAMAH (DALAMAN/LUARAN) KUMPULAN SASARAN/PESERTA
(GRED JAWATAN)
JUMLAH PESERTA KOS (RM)
BAYARAN PENCERAMAH/ FASILITATOR  MAKAN LAIN -LAIN PEMBELANJAAN KESELURUHAN
1 Latihan Sistem Kerja di PFTL Siri 1 Mempelajari, memahami dan mempraktikkan sistem kerja yang betul di PFTL menepati keperluan standard. Feb-22 Dalaman PFTL Team 6 orang Tiada RM21 x 6 = RM126 Fotokopi Nota : RM5 x 6 orang = RM30 RM156
2 Latihan Sistem Kerja di PFTL Siri 2 Mempelajari, memahami dan mempraktikkan sistem kerja yang betul di PFTL menepati keperluan standard. 2 Mac Dalaman PFTL Team 6 orang Tiada RM21 x 6 = RM126 Fotokopi Nota : RM5 x 6 orang = RM30 RM156
3 Latihan Penyediaan Sampel untuk Pengujian Kertas Mempelajari, memahami dan mempraktikkan penyediaan sampel yang mematuhi keperluan standard bagi pengujian kertas. 16 Mac Dalaman PFTL Team 6 orang Tiada RM21 x 6 = RM126 Fotokopi Nota : RM5 x 6 orang = RM30 RM156
4 Latihan Pengujian Ketebalan Kertas Mempelajari, memahami dan mempraktikkan pengujian ketebalan kertas yang mematuhi keperluan standard. 23 Mac Dalaman PFTL Team 6 orang Tiada RM21 x 6 = RM126 Fotokopi Nota : RM5 x 6 orang = RM30 RM156
5 Latihan Pengujian Berat Asas Kertas Mempelajari, memahami dan mempraktikkan pengujian berat asas kertas yang mematuhi keperluan standard. 30 Mac Dalaman PFTL Team 6 orang Tiada RM21 x 6 = RM126 Fotokopi Nota : RM5 x 6 orang = RM30 RM156
6 Latihan Pengujian Kekuatan Tegangan Kertas Mempelajari, memahami dan mempraktikkan pengujian kekuatan tegangan kertas yang mematuhi keperluan standard. 6 Apr Dalaman PFTL Team 6 orang Tiada RM21 x 6 = RM126 Fotokopi Nota : RM5 x 6 orang = RM30 RM156
7 MS ISO/IEC 17025-2017 Introduction and Understanding Mempelajari, memahami dan mempraktikkan standard MS ISO/IEC 17025-2017. 7 Mac Luaran PFTL Team 5 orang Ada (RM2500) Dalam kos training agency Tiada RM2500
8 MS ISO/IEC 17025-2017 Documentation and Implementation Mempelajari, memahami dan mempraktikkan dokumentasi standard MS ISO/IEC 17025-2017. 8-9 Mac Luaran PFTL Team 5 orang Ada (RM5000) Dalam kos training agency Tiada RM5000
9 Measurement Uncertainty Estimation Mempelajari, memahami dan mempraktikkan MU di PFTL. 14-15 Feb Luaran TM & DTM PFTL Team 2 orang Ada (RM1000x2) Dalam kos training agency Duit minyak = RM50 x 2 orang x 2 hari = RM200 RM2200
10 Acceptance Sampling Mempelajari, memahami dan mempraktikkan penerimaan pensampelan yang betul. 9-10 Mei  Luaran TM & DTM PFTL Team 2 orang Ada (RM1000x2) Dalam kos training agency Duit minyak = RM50 x 2 orang x 2 hari = RM200 RM2200
BIL. NAMA LATIHAN OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN DAN TARIKH CADANGAN PENCERAMAH (DALAM/LUARAN) KUMPULAN SASARAN/PESERTA (GRED JAWATAN) JUMLAH PESERTA BAYARAN PENCERAMAH/FASILATATOR KOS  MAKAN LAIN-LAIN PEMBELAJARAN KESELURUHAN
11 The 7 QC Tools Mempelajari, memahami dan mempraktikkan 'The 7 QC Tools'. 27-28 Jun Luaran TM & DTM PFTL Team 2 orang Ada (RM1000x2) Dalam kos training agency Duit minyak = RM50 x 2 orang x 2 hari = RM200 RM2200
12 The New 7 QC Tools Mempelajari, memahami dan mempraktikkan 'the new 7 QC Tools'. 18-19 Jul Luaran TM & DTM PFTL Team 2 orang Ada (RM1000x2) Dalam kos training agency Duit minyak = RM50 x 2 orang x 2 hari = RM200 RM2200
13 Measurement System Analysis Mempelajari, memahami dan mempraktikkan MSA yang betul. 28-29 Jul Luaran TM & DTM PFTL Team 2 orang Ada (RM1000x2) Dalam kos training agency Duit minyak = RM50 x 2 orang x 2 hari = RM200 RM2200
14 Repeatability and Reproduceability Mempelajari, memahami dan mempraktikkan 'R&R' yang diterima dalam standard. 22 Mac Luaran TM & DTM PFTL Team 2 orang Ada (RM700x2) Dalam kos training agency Duit minyak = RM50 x 2 = RM100 RM2200
LABORATORI TEKNOLOGI BIOKOMPOSIT (BIOCOMPOSITE)                   
BIL. NAMA LATIHAN OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN TARIKH CADANGAN PENCERAMAH (DALAMAN/LUARAN) KUMPULAN SASARAN/PESERTA (GRED JAWATAN) JUMLAH PESERTA KOS (RM)
BAYARAN PENCERAMAH / FASILITATOR  MAKAN LAIN -LAIN PEMBELANJAAN KESELURUHAN
1 Latihan ujian tensile dan flexural serta Ujian Inter-Personnel untuk competent personnel Product Testing Laboratory bagi Akreditasi Makmal MS ISO/IEC 17025 Melatih competent person Product Testing Laboratory berkenaan ujian tensile dan flexural serta melakukan Ujian Inter-Personnel untuk Akreditasi Makmal MS ISO/IEC 17025 14-15 Februari 2022 Dalaman C29 hingga C44 4 Tiada Tiada Tiada Percuma
2 Bengkel Tentukur dan Verifikasi Alatan Makmal (Prosedur dan Amali) 1. Ulangkaji prosedur tentukur/verifikasi untuk alatan makmal
2. Ulangkaji prosedur dan amali kaedah verifikasi weighing balance dan oven
3. Membangunkan takwim, jadual tentukur/verifikasi alatan makmal dan jadual permohonan dana tentukur/verifikasi
7 Februari 2022 1. En. Mohd Lufti Mohd Tawil, Pegawai Sains INTROP
2. En. Zamzuri Zainal,
Pegawai Sains ION2
3. Pn. Haszalina Md Isa,
Pegawai Sains IBS
Pegawai Sains
Penolong Pegawai Sains
Pegawai Eksekutif
Pegawai Pertanian

(C19 - C44)
11 RM240 RM 10 x 13 = RM130   RM370
3 Bengkel Perlaksanaan Prosedur Makmal Akreditasi MS ISO/IEC 17025 1. Semak dan kemaskini dokumen, prosedur, dan rekod makmal akreditasi
2. Ulangkaji prosedur dalam sistem makmal akreditasi
19 Mei 2022 1. En. Mohd Lufti Mohd Tawil, Pegawai Sains INTROP

2. Pn. Nurul Hanani Abd Jalil, Pegawai Sains IPPH
Pegawai Penyelidik
Pegawai Sains
Penolong Pegawai Sains
Pegawai Eksekutif

(Q43-Q54)
(C19 - C44)
11 RM240 RM10x13 = RM130   RM370
4 Root Cause Analysis and Corrective Actions on Unsatisfactory PT Performance (ONLINE TRAINING) 1. Pengenalan kepada Roor Cause Analysis bagi keputusan PT Program yang kurang memuaskan 17 Mei 2022 ChM CHANG HON FONG, Institut Kimia Malaysia (IKM) Pegawai Sains (C44)
(En. Mohd Lufti Mohd Tawil)
1     RM500 (registration online) RM500
LABORATORI  PENGURUSAN BIOSUMBER MAMPAN (BIOREM)                    
BIL. NAMA LATIHAN OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN TARIKH CADANGAN PENCERAMAH (DALAMAN/LUARAN) KUMPULAN SASARAN/PESERTA (GRED JAWATAN) JUMLAH PESERTA KOS
BAYARAN PENCERAMAH / FASILITATOR  MAKAN LAIN -LAIN PEMBELANJAAN KESELURUHAN
1 Network Analysis Siri 2

1. Dapat memahami konsep asas Network Analysis dan aplikasinya untuk data penyelidikan.                    

2. Dapat menganalisa data dengan software yang dipilih.

1-Jun-2022 Dr. Norfaryanti & INSPEM Staf & pelajar 20 orang Tidak berkaitan  RM16/ hari x 20 org = RM320 Bahan latihan RM20 x 20 org = RM400 RM720.00
2 Epistomologi Siri 2 1. Dapat memahami dan mengaplikasi konsep epistemologi dalam penyelidikan 1-Sep-2022 Dr. Jean-Marc Roda Staf & pelajar 30 orang Tidak berkaitan Tidak berkaitan Tidak berkaitan Tidak berkaitan
3 Webinar International Grant: The Top Tips and Tricks Siri 2 Penyelidik berupaya menghasilkan kertas kerja permohonan geran yang berimpak tinggi dan berkualiti 1 Oktober 2022 Prof. Dr. Zaharin Staf & pelajar 30 orang Tidak berkaitan Tidak berkaitan Tidak berkaitan Tidak berkaitan

 

 

 

Kemaskini:: 04/10/2022 [amallina.osman]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691896
SWMJWAS~