Pirolisis Sisa Plastik Polipropilena Menjadi Arang Berkarbon: Keutamaan Pengurusan Sisa Plastik Di Kala Pandemik COVID-19 | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» ARTIKEL » Pirolisis sisa plastik polipropilena menjadi arang berkarbon: Keutamaan pengurusan sisa plastik di kala pandemik COVID-19

Pirolisis sisa plastik polipropilena menjadi arang berkarbon: Keutamaan pengurusan sisa plastik di kala pandemik COVID-19

Pandemik global COVID-19, yang berasal dari Wuhan, mengakibatkan peningkatan besar dalam pengeluaran peralatan pelindung diri (PPE) berasaskan polipropilena (PP) yang diguna pakai secara meluas oleh pekerja kesihatan. Permintaan berterusan PPE di seluruh dunia menyebabkan berlaku peningkatan dalam pengumpulan sisa plastik berasaskan PP. Beberapa pendekatan alternatif yang telah diamalkan selain daripada mengumpul sisa plastik di tapak pelupusan ialah pendekatan insinerasi dan pembakaran secara terbuka. Walau bagaimanapun, terdapat banyak kelemahan daripada amalan ini, iaitu menggalakkan pembebasan bahan tambahan kimia dan gas rumah hijau ke dalam alam sekitar. Oleh itu, pendekatan yang betul dalam merawat sisa plastik dengan memperkenalkan penukaran sisa plastik kepada tenaga boleh diperbaharui adalah sangat penting. Di sepanjang jalan penyelidikan dan kajian yang meluas, pemulihan plastik PP kepada minyak cecair seperti bahan api dan arang pepejal melalui penguraian terma proses pirolisis, membantu dalam mengurangkan bilangan sisa plastik PP dan menghasilkan minyak cecair pirolisis berkualiti baik dan arang pepejal kepada digunakan dalam aplikasi bahan api. Kertas kerja ini meringkaskan proses pirolisis untuk sisa plastik PP yang dihasilkan secara besar-besaran, jenis pirolisis yang digunakan dan parameter pirolisis utama yang mempengaruhi hasil produk. Kajian literatur tentang pirolisis plastik PP dan beberapa perkara utama untuk mengoptimumkan pengeluaran arang pepejal untuk PP telah dihuraikan dengan teliti dalam kertas kajian ini.

Sila klik di sini untuk mendapatkan jurnal sepenuhnya

Tarikh Input: 12/10/2022 | Kemaskini: 13/10/2022 | maznaliza

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691880
0397691896
BWCJDAf:03:23