Master Sains Dan Phd (Perkhidmatan Ekosistem Hutan Hujan Tropika) | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» SISWAZAH » PROGRAM PASCA SISWAZAH INTROP » Master Sains dan Phd (Perkhidmatan Ekosistem Hutan Hujan Tropika)

Master Sains dan Phd (Perkhidmatan Ekosistem Hutan Hujan Tropika)

Program ini merangkumi elemen-elemen penting yang berkaitan dengan isu ekosistem seperti pemencilan karbon hutan, pengeluaran biosumber secara mampan, biodiversiti hutan dan dinamik dirian. Sumber-sumber asli seperti kekayaan biologi perlu diuruskan secara mampan bagi penggunaan jangka masa panjang untuk memperbaiki “Kualiti Hidup” manusia. Dengan keupayaan pasukan penyelidikan di sini, program ini mampu untuk bertindak balas ke atas isu-isu global semasa berkaitan pencemaran alam sekitar dan konservasi hutan. Di dalam program ini penyelidikan berkaitan perkhidmatan ekopelancongan dan sumber ekopelancongan adalah menjadi teras utama.

Kemaskini:: 04/12/2020 [m_hambali]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691896
B1614761645