AKTIVITI & ACARA | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN

» AKTIVITI & ACARA

AKTIVITI & ACARA

Program anjuran INTROP atau anjuran bersama agensi lain seperti konferensi, seminar, simposium, kolokium, bengkel, latihan, syarahan awam dan sebagainya. 

Konferens menyediakan platform untuk para pelajar dan penyelidik untuk berkomunikasi tentang...selanjutnya...
Perbincangan awam oleh saintis yang pakar dalam bidang tertentu dan yang mempunyai pengalaman luas....selanjutnya...
Kursus yang bermatlamat untuk menambah baik pelbagai kemahiran yang berkaitan dengan penyelidikan...selanjutnya...
BWDYVAS:21:24