LABORATORI | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN

» LABORATORI

LABORATORI

Tiga (3) Laboratori melengkapkan INTROP sebagai salah satu institut yang mewakili Universiti Putra Malaysia (UPM) dalam mengembangkan penyelidikan perhutanan hutan tropika dan produk hutan di Malaysia. Tenaga mahir daripada pelbagai bidang pengajian terpilih untuk menjadikan INTROP sebagai titik berkumpul dalam menambah baik bio-bahan termaju, bio-sumber mampan dan servis eko-sistem.

BWDYUAa:20:45