SOALAN LAZIM | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM

PENYELIDIKAN
1
Apakah status terkini dan tertinggi yang telah dicapai oleh INTROP?

INTROP telah diberikan penarafan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi atau HICoE oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bermula daripada tahun 2017.

2
Apakah bidang nic HICoE untuk penyelidikan di INTROP?

Bidang nic untuk penyelidikan HICoE di INTROP ialah Gentian dan Kayu Tropika. Artikel berkenaan bidang nic ini boleh dilihat di sini.

3
Adakah dana tertentu disediakan untuk penerbitan jurnal bagi menampung pembayaran yuran penerbitan?

Ya, terdapat dana yang disediakan bagi jurnal berimpak tinggi dan hanya untuk artikel yang telah diterima untuk diterbitkan oleh jurnal. Info lanjut boleh didapati di sini.


LABORATORI
4
Berapakah bilangan laboratori di INTROP?

Terdapat tiga (3) buah laboratori di INTROP iaitu: 1) Laboratori Pengurusan Biosumber Mampan (BIOREM), 2) Laboratori Teknologi Biokomposit (BIOCOMPOSITE) dan 3) Laboratori Biopolimer dan Bahan Terbitan (BADs)

5
Apakah perkhidmatan yang disediakan di laboratori?

Perkhidmatan yang disediakan di laboratori INTROP adalah seperti di pautan Perkhidmatan.

6
Apakah sistem pengurusan kualiti yang dilaksanakan dalam makmal INTROP?

Makmal di INTROP melaksanakan sistem pengurusan kualiti ISO 9001. Terdapat juga beberapa makmal yang telah mendapat status makmal akreditasi MS ISO/IEC 17025 yang menitik beratkan kompetensi staf dan kejituan keputusan dalam melaksanakan pengujian untuk sampel pelanggan. Maklumat lanjut berkenaan makmal akreditasi boleh didapati di sini.


PELAJAR
7
Apakah bidang pengajian yang ditawarkan di INTROP?

Bidang pengajian yang ditawarkan di INTROP adalah seperti di pautan berikut: Bidang Pengajian di INTROP

8
Bagaimanakah saya boleh memohon atau mendaftar sebagai pelajar MSc atau PhD di INTROP, UPM?

Permohonan adalah melalui Sekolah Pengajian Siswazah. Permohonan program pascasiswazah di UPM adalah secara dalam talian di http://sgsportal.upm.edu.my:8080/sgsportal/. Untuk permohonan kemasukan baru, bakal pelajar disarankan untuk lawati laman web Sekolah Pengajian Siswazah untuk maklumat lebih lanjut di http://www.sgs.upm.edu.my/prospective_students-2964.

9
Bagaimanakah saya boleh mencari penyelia untuk program penyelidikan saya?

Anda boleh mengenal pasti penyeliaa untuk program penyelidikan anda daripada laman web INTROP atau SGS. Terdapat senarai penyelia di bawah setiap bidang pengajian di INTROP. Sekiranya anda tidak dapat mengenal pasti penyelia tersebut, pihak INTROP akan melantik seorang penyelia untuk anda.

10
Adakah pihak INTROP membenarkan pelajar menggunakan makmal, peralatan dan fasiliti di luar waktu pejabat?

INTROP mengamalkan polisi kehadiran staf bagi semua aktiviti melibatkan penggunaan makmal, peralatan, dan fasiliti bagi menjamin keselamatan individu serta kawasan yang digunakan. Justeru, sebarang penggunaan diluar waktu pejabat perlu membuat permohonan dan mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan INTROP.


PERKHIDMATAN
11
Bagaimanakah saya boleh membuat permohonan untuk mendapatkan perkhidmatan pengujian sampel atau penggunaan makmal di INTROP?

Pengurusan makmal dan peralatan melibatkan penyeliaan oleh staf yang berbeza. Justeru pelanggan boleh melayari laman web INTROP untuk berhubung dengan staf yang berkaitan. Borang permohonan untuk permohonan perkhidmatan makmal akreditasi boleh didapati di sini.

12
Berapakah kadar bayaran untuk perkhidmatan pengujian sampel, penggunaan peralatan dan fasiliti di INTROP?

Kadar bayaran untuk perkhidmatan pengujian sampel, penggunaan peralatan dan fasiliti di INTROP adalah berbeza daripada setiap ketegori pelanggan dan jenis pengujian, peralatan dan fasiliti yang digunakan. Justeru, pihak INTROP menyarankan untuk berhubung dengan pegawai yang bertangungjawab bagi mendapatkan sebut harga yang tepat.

13
Adakah makmal di INTROP menjalankan perkhidmatan pengujian sampel sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)? 

INTROP meletakkan keselamatan staf dan pelajar sebagai keutamaan yang tinggi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Justeru, INTROP konsisten dalam mengikuti segala keputusan dalam pekeliling yang dikeluarkan oleh UPM dan juga arahan daripada Majlis Keselamatan Negara (MKN) dari semasa ke semasa. Bagi perkhidmatan atau peneylidikan kritikal, pelajar perlu mendapatkan kelulusan di Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) manakala sampel pelanggan yang lain adalah tertakluk kepada kelulusan daripada pihak pendaftar UPM.

Kemaskini:: 22/06/2021 [lufti]

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691896
BWDYUA:20:23