Perkhidmatan Makmal Akreditasi MS ISO/IEC 17025 | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» PERKHIDMATAN » Perkhidmatan Makmal Akreditasi MS ISO/IEC 17025

Perkhidmatan Makmal Akreditasi MS ISO/IEC 17025

Laboratori di INTROP telah dipersijilkan di bawah Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) untuk Makmal Akreditasi MS ISO/IEC 17025 bermula tahun 2016. Makmal di INTROP mempunyai komitmen untuk menyediakan perkhidmatan terbaik dan diiktiraf oleh semua pelanggan.

Kemaskini:: 12/07/2022 [amallina.osman]

PERKONGSIAN MEDIA

BWDYUA7:20:47