SISWAZAH | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN

» SISWAZAH

SISWAZAH

Program siswazah di institut ini mempunyai empat cabang yang menggabungkan  penyelidikan di bidang perhutanan tropika termasuk eko-pelancongan dan  juga perladangan hutan.  Institut juga aktif menjalankan penyelidikan berasaskan kayu untuk pembangunan bahan kayu komposit dan juga penyelidikan penhasilan kertas dan pulpa.

BWDYUAL:20:18