Master Sains Dan Phd (Pengurusan Biosumber) | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» SISWAZAH » PROGRAM PASCA SISWAZAH INTROP » Master Sains dan Phd (Pengurusan Biosumber)

Master Sains dan Phd (Pengurusan Biosumber)

Program ini bertujuan untuk meneroka dan membangunkan penyelidikan berkaitan pembangunan pengurusan biosumber secara mampan seperti ladang hutan untuk industri berasaskan kayu dan pengkomersilan tumbuhan. Program merentas disiplin ini terutamanya berfokuskan kepada penyelidikan berkaitan potensi biosumber melalui penyaringan, pengenalpastian dan pencirian spesies pokok yang cepat tumbuh dan spesies perladangan lain yang berkaitan sambil memahami hubungan antara masyarakat, ekonomi dan sistem biologi ini. Ini termasuk integrasi pengetahuan dan kemahiran mengenai topik seperti interaksi flora-fauna-persekitaran, kesesuaian spesies-tapak kajian, tisu kultur, pemodelan ekosistem dan perancangan guna tanah dan juga dimensi sosial dan ekonomi dalam konteks pengurusan ladang.

Kemaskini:: 19/09/2022 [amallina.osman]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691880
0397691896
BWCJFAY~