PERKHIDMATAN | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

INTROP menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan makmal (pembangunan, pengujian dan perundingan) merangkumi peringkat huluan, pertengahan dan hiliran. Antaranya termasuklah ujian mekanikal & fizikal, analisis termal, analisis kimia, pemprosesan batang & gentian, pembangunan produk biokomposit, proses penghasilan pulpa, pembuatan kertas, bioretting, penanaman, tisu kultur dan GIS.

Dengan kapasiti tiga (3) buah laboratori, INTROP mampu menyediakan fasiliti yang lengkap dan memberikan perkhidmatan yang bagus untuk kemudahan para pengguna laboratori. Dengan harga yang berpatutan, INTROP mampu bergerak seiring dengan dengan agensi-agensi yang menawarkan perkhidmatan yang selari dengan fasiliti yang sedia ada.

BWDYUAl:20:54