MENGENAI KAMI | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP) ditubuhkan hasil gabungan daripada Institut Biokomposit dan Akademi Hutan Hujan, berikutan penganugerahan status Universiti Penyelidikan kepada UPM pada Januari 2007. INTROP terdiri daripada tiga laboratori iaitu Laboratori Pengurusan Biosumber Mampan, Laboratori Teknologi Biokomposit, dan Laboratori Biopolimer dan Bahan Terbitan.

INTROP diterajui oleh Pengarah dan Timbalan Pengarah seterusnya dibantu oleh tiga (3) orang Ketua...selanjutnya...
UPM telah diiktiraf oleh badan bebas penilaian kerajaan sebagai salah sebuah Universiti yang...selanjutnya...
Aktiviti dalaman INTROP bukan sahaja melibatkan penyelidikan berimpak tinggi tetapi juga melibatkan...selanjutnya...
Pusat Kecemerlangan (Pusat Kecemerlangan, CoE) telah ditubuhkan dengan matlamat untuk memacu...selanjutnya...
Ekosistem Kondusif Sektor Awam EKSA telah diperkenalkan mulai Januari 2014 sebagai inisiatif...selanjutnya...
BWDYUAz:20:55