Penyelidik Bersekutu | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» LABORATORI » Biopolimer dan Bahan Terbitan (BADs) » Penyelidik Bersekutu

Penyelidik Bersekutu

Prof. Ir. Dr. Thomas Choong Shean Yaw

Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Alam Sekitar, Fakulti Kejuruteraan, 
Universiti Putra Malaysia
Tel: 03-8946 6293; E-mel: csthomas@upm.edu.my

Prof. Dr. Rosfarizan Mohamad

Jabatan Teknologi Bioproses, Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul, Universiti Putra Malaysia 
Tel: 03-8947 1050; E-mel: farizan@upm.edu.my

Prof. Madya Dr. Hidayah Ariffin

Jabatan Teknologi Bioproses, Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul, Universiti Putra Malaysia
Tel: 03-8947 1781/8946 7515; E-mel: hidayah@upm.edu.my 

Prof. Madya Dr. Rasmina Halis

KetuaJabatan Pengeluaran HutanFakulti Perhutanan
Universiti Putra Malaysia
Tel: 03-8946 7170 / 7196; E-mel: rasmina@upm.edu.my

Dr. Min Min Aung @ Aishah Abdullah

Pusat Asasi Sains Pertanian, Universiti Putra Malaysia 
Tel: 03-8946 6926; E-mel: minmin_aung@upm.edu.my 

Prof. Madya Dr. Wan Zuhainis Saad      

Jabatan Mikrobiologi, Fak. Bioteknologi & Sains Biomolekul, 
Universiti Putra Malaysia
Tel: 03-8946 6611; E-mel: zuhainis@upm.edu.my

Dr. Mohd Rafein Zakaria

Jabatan Teknologi Bioproses, Fak. Bioteknologi & Sains Biomolekul,
Universiti Putra Malaysia
Tel : 03-8946 1946 ; E-mel: mohdrafein@upm.edu.my

Dr. Ahmad Muhaimin Roslan

Jabatan Teknologi Bioproses, Fak. Bioteknologi & Sains Biomolekul,
Universiti Putra Malaysia
Tel : 03-8947 1297 ; E-mel: ar_muhaimin@upm.edu.my

Dr. Mohd Zulkhairi Md Yusoff

Jabatan Teknologi Bioproses, Fak. Bioteknologi & Sains Biomolekul,
Universiti Putra Malaysia
Tel : 03-8947 1946  ; E-mel: mzulkhairi@upm.edu.my

Dr. Ezyana Kamal Bahrin

Pusat Asasi Sains Pertanian, Universiti Putra Malaysia
Tel : 03-8946 8954  ; E-mel: ezyana@upm.edu.my

Dr. Mohamad Faizal Ibrahim

Jabatan Teknologi Bioproses, Fak. Bioteknologi & Sains Biomolekul,
Universiti Putra Malaysia
Tel : 03-8947 1936; E-mel: faizal_ibrahim@upm.edu.my

Dr. Leh Cheu Peng

Pusat Pengajian Teknologi Industri                                               
Sekolah Teknologi Industri    
Universiti Sains Malaysia 
Tel: 04-6532147/016-4033638 E-mel: cpleh@usm.my

Dr. Rosazley B. Ramly 
     

Jabatan Fizik, Fakulti Sains dan Matematik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
E-mel: rasazley@fsmt.upsi.edu.my

 

Dr. Mior Ahmad Khushairi Mohd Zahari

Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli, Universiti Malaysia Pahang

E-mel: ahmadkhushairi@ump.edu.my

 

Dr. Noor Ida Amalina Ahamad Nordin

Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli, Universiti Malaysia Pahang

E-mel: idamalina@ump.edu.my

 

Dr. Nik Mohd Afizan Bin Nik Abd. Rahman

Jabatan Biologi Sel dan Molekul,  Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul, UPM

E-mel: m.afizan@upm.edu.my

 

Kemaskini:: 20/04/2018 [sakinatul]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691896
B1566357809