UPM Menganjurkan Seminar Pembangunan Mampan Dalam Pertanian Dan Perhutanan Kepada Perwakilan Perancis | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» PUTRABAKTI » UPM menganjurkan Seminar Pembangunan Mampan dalam Pertanian dan Perhutanan kepada perwakilan Perancis

UPM menganjurkan Seminar Pembangunan Mampan dalam Pertanian dan Perhutanan kepada perwakilan Perancis

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Komuniti), Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP), Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (IKDPM), dan Institut Pertanian Tropika dan Keselamatan Makanan (ITAFoS) menganjurkan Seminar mengenai "Pembangunan Mampan dalam Pertanian dan Perhutanan" kepada 42 perwakilan dari Institut Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi (IHEST), Perancis.

Seminar itu adalah bersempena dengan lawatan kajian kes selama satu minggu ke Singapura dan Malaysia, sebahagian daripada Kursus Latihan Kebangsaan mereka. Lawatan ke negara-negara ini bertujuan menjadikan mereka mengenal persekitaran yang tidak mereka kenali. Ia dipercayai mampu membantu mereka sebagai eksekutif kanan, ahli sains, usahawan industri, pegawai yang dipilih dan pemimpin pemikir untuk memahami pelbagai cara di dalam sfera isu saintifik, pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, dan politik berinteraksi.
UPM dipilih sebagai salah satu pusat tumpuan mereka di Malaysia untuk membincangkan isu-isu mengenai pertanian dan perhutanan lestari. Seminar ini memberi tumpuan kepada perjalanan pembangunan industri kelapa sawit di Malaysia dan pencapaian dan cabaran yang dihadapinya. Prof Dr Zulkifli Idrus, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) menyampaikan persembahan perjalanan dan pencapaian UPM dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Dr Jean Marc Roda, membentangkan topik Geopolitik dalam Perhutanan, Perniagaantani dan Keselamatan Makanan. Dr Marcel Djama, membentangkan topik Pencapaian dan Cabaran Industri Minyak Sawit: Perspektif dari Malaysia. Kedua-dua mereka, Dr Roda dan Dr Djama adalah saintis dari CIRAD, Perancis, yang juga merupakan felo penyelidik di UPM. Para perwakilan telah mengambil bahagian secara aktif dalam membahaskan isu-isu, kerana kini terdapat ketegangan antara negara-negara Eropah terhadap pembangunan kelapa sawit.

Tarikh Input: 07/10/2020 | norfaryanti

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691896
B1614228610