Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» MENGENAI KAMI » Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE)

Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE)

Pusat Kecemerlangan (Pusat Kecemerlangan, CoE) telah ditubuhkan dengan matlamat untuk memacu Institusi Pengajian Tinggi (IHE) untuk terus berdaya saing dalam pelbagai bidang penyelidikan, kepakaran dan perkhidmatan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kepelbagaian CoE yang ditubuhkan adalah usaha berterusan untuk meningkatkan dan meningkatkan kualiti penyelidikan dan pembangunan (R & D) serta perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh IPT.

Isi ketiga Pelan Strategik Pendidikan Nasional (NESP) adalah untuk memperkukuhkan penyelidikan dan inovasi. Selaras dengan aspirasi ini, Kementerian Pengajian Tinggi bertujuan untuk mewujudkan 20 CoE antarabangsa kelas dunia menjelang tahun 2020. Pengiktirafan sebuah CoE di Institusi Pengajian Tinggi adalah satu langkah ke arah menjadi Pusat Kecemerlangan Institusi Tinggi (HICoE) yang bereputasi antarabangsa.

INTROP telah diiktiraf sebagai HICoE dalam bidang nic Gentian dan Kayu Tropika.

Kemaskini:: 14/10/2019 [norfaryanti]

PERKONGSIAN MEDIA

B1614386948