International Conference On Managing Eucalyptus Plantations Under Global Changes (EUCALYPTUS 2018) | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» BERITA » International Conference on Managing Eucalyptus Plantations under Global Changes (EUCALYPTUS 2018)

International Conference on Managing Eucalyptus Plantations under Global Changes (EUCALYPTUS 2018)

International Conference on Managing Eucalyptus Plantations under Global Changes (EUCALYPTUS 2018)

Montpellier, France

17-22 September 2018

EUCALYPTUS 2018 telah dianjurkan oleh CIRAD dari 17-22 September 2018 dengan kerjasama International Union of Forest Research Organization (IUFRO) di mana persidangan ini merupakan peluang besar bagi saintis dan pengurus ladang hutan untuk membentangkan penyelidikan terkini dalam silvikultur dan genetik untuk meningkatkan pemahaman tentang tindak balas Eucalyptus kepada tekanan biotik dan abiotik. Antara topik lain yang telah dibincangkan adalah mengenai perkhidmatan ekosistem yang dipengaruhi oleh monokultur Eucalyptus dan ‘mixed-species plantations’ dengan pokok Eucalyptus. Persidangan ini juga merangkumi sesi plenari untuk menggalakkan perbincangan antara pengurus hutan dan penyelidik khusus dalam pembiakbakaan pokok, silvikultur, patologi hutan, serta isu-isu alam sekitar dan sosial. Prof. Madya Dr. Zaiton Samdin telah membentangkan kajian beliau dalam sesi “Lightning Talk” yang bertajuk “The Future of Eucalyptus Plantation in Malaysia: Environmental, Social and Economic Impacts”.

  

Tarikh Input: 27/09/2018 | Kemaskini: 27/09/2018 | m_hambali

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691896
C1575613460