Penyelidik Bersekutu | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» LABORATORI » Pengurusan Biosumber Mampan (BIOREM) » Penyelidik Bersekutu

Penyelidik Bersekutu

PROGRAM SUMBERPHYTO, PEMILIHAN DAN PERLADANGAN

 

1. PROF. DR. HAZANDY ABDUL HAMID
(Ecophysiology & Tree Improvement)
Jabatan Pengurusan Hutan, Fakulti Perhutanan, UPM
03 - 8947 1783
hazandy@upm.edu.my  
hazandy@gmail.com
 
2. PROF. DR. RUSEA GO
(Plant Taxonomy & Conservation)
Jabatan Biologi, Fakulti Sains, UPM
03 – 8946 6634
go_rusea@yahoo.com
 
3. PROF. MADYA DR. ARIFIN ABDU
(Forest Rehabilitation)
Jabatan Pengurusan Hutan, Fakulti Perhutanan, UPM
03 – 8946 7177
arifin_soil@yahoo.com
 
4. DR. AZIAH MOHD. YUSOFF
(Micropropagation, Forestry)
Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat, UNISEL
aziah.myusoff@gmail.com
 
5. DR. PUAN CHONG LEONG
(Wildlife Ecology)
Jabatan Pengurusan Hutan, Fakulti Perhutanan UPM
03 - 8946 7583
chongleong@upm.edu.my
clpuan@yahoo.com  
 
6. DR. NORIZAH KAMARUDIN
(Harvesting & Forest Operations)
Jabatan Pengurusan Hutan, Fakulti Perhutanan UPM
03 – 8946 8281
norizah_k@upm.edu.my  
norizahkamarudin@yahoo.com
 
7. DR. RUZANA ADIBAH MOHD. SANUSI
(Urban Forestry & Arboriculture)
Jabatan Pengurusan Hutan, Fakulti Perhutanan UPM
03 - 8946 7201
ruzanasanusi@upm.edu.my
 
8. DR. NORHISHAM AHMAD RAZI
(Biosciences)
Jabatan Pengurusan Hutan, Fakulti Perhutanan, UPM
norhisham.razi@gmail.com

 

9. DR. RAZAK TERHEM

(Patologi Tumbuhan dan Hutan)

Jabatan Pengurusan Hutan, Fakulti Perhutanan, UPM

razakterhem@upm.edu.my

 

PROGRAM PERKHIDMATAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIKA

 

1. DR. MOHD. HAFIZAL ISMAIL
(Pengurusan Taman - Pengurusan Pelancongan Warisan dan Komuniti)
Jabatan Rekreasi dan Ekopelancongan, Fakulti Perhutanan, UPM
03-89467212
m_hafizal@upm.edu.my
mohdhafizal.ismail@gmail.com
 
2. DR. SHAZALI JOHARI
(Kepemimpinan dan Pemprograman Rekreasi Luar)
Jabatan Rekreasi dan Ekopelancongan, Fakulti Perhutanan, UPM
03 - 8946 7193
ahseng69@yahoo.com
 
3. DR. ZULFA HANAN ASH’AARI
(Environmental Remote Sensing & GIS)
Jabatan Sains Alam Sekitar, Fakulti Pengajian Alam Sekitar, UPM
03 - 8946 8024
zulfa@.upm.edu.my
zulfaashaari@gmail.com
 
4. PROF. MADYA DR. JAMILAH MOHD. SALIM @ HALIM
(Ecosystem Ecology, Plant Biodiversity and Conservation)
Pusat Pengajian Sains Marin dan Persekitaran, UMT
09 – 668 3268
jamilah@umt.edu.my
 
5. PROF. DR. MOHD SHAHWAHID HJ. OTHMAN
(Forestry & Evaluation Economics)
Jabatan Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, UPM
03 – 8946 7600
mohdshahwahid@gmail.com
 

6. DR. THALANY KAMRI

(Environmental/Tourism Economics)

Jabatan Ekonomi, Fakulti Pengurusan Perniagaan, Universiti Teknologi MARA, Kota Samarahan, Sarawak

thalany@sarawak.uitm.edu.my
 
7. DR. DIANA EMANG

Jabatan Pengurusan Hutan

Fakulti Perhutanan, UPM

dianaemang@upm.edu.my

 

8. DR. ROSAZLIN ABDULLAH

Institut Sains Biologi, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

rosazlin@um.edu.my

 

SAINTIS BERSEKUTU

1. DR. RINA MARIA JALONENA
(Ekologi Hutan)
Ketua Jabatan, Biodiversity International
P.O. Box 236, UPM Post Office,
Serdang, Selangor
03-8942 3891
r.jalonen@cgiar.org

Kemaskini:: 04/04/2018 [sakinatul]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691896
B1566355333