Program Penyelidikan | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» LABORATORI » Pengurusan Biosumber Mampan (BIOREM) » Program Penyelidikan

Program Penyelidikan

(1) Sumberphyto, Pemilihan dan Perladangan
      Ketua Program : Dr. Ruzana Adibah Mohd Sanusi

 

SINOPSIS

Fokus utama program ini adalah untuk penyaringan dan mengenal pasti tanaman yang berpotensi untuk industri biokomposit dan pengkomersilan tanaman baru melalui pembangunan sistem perladangan mampan. Fokus utama adalah memberi tumpuan kepada penyelidikan berkaitan penyaringan, pengecaman dan pencirian bagi produk hutan seperti Kenaf (Hibiscus cannabinus).            

PENGENALAN

Peningkatan kebimbangan terhadap pemanasan global disebabkan oleh penukaran guna tanah telah membawa kepada penubuhan ladang hutan dan penggalakkan penggunaan biosumber bukan kayu. Faktor permintaan penggunaan terhadap penggunaan biosumber bukan dari kayu hutan seperti pokok Kenaf, buluh dan rotan atau seumpamanya telah menyumbang kepada pembangunan pelan tindakan pengantian kayu. Tujuan utama adalah untuk memberi kesedaran tentang kepentingan penggunaan gentian asli disamping untuk memenuhi permintaan global yang semakin meningkat.

Pembangunan perladangan dengan menggunakan benih genetik yang lebih baik untuk biosumber kayu dan bukan kayu adalah melalui pemilihan variasi pokok dan tanaman untuk pertumbuhan yang cepat dan menghasilkan produktiviti yang lebih tinggi. Kaedah ini dapat mempertingkatkan ekonomi seperti penghasilan bahan penyelidikan yang bernilai tinggi; seperti enzim untuk perindustrian dan pertanian.

 

(2)  Perkhidmatan Ekosistem Hutan Hujan Tropika
       Ketua Program : Prof. Madya Dr. Puan Chong Leong

 

SINOPSIS

Program ini merangkumi elemen-elemen penting yang berkaitan dengan isu ekosistem seperti pemencilan karbon hutan, pengeluaran biosumber secara mampan, biodiversiti hutan dan dinamik dirian. Sumber-sumber asli seperti kekayaan biologi perlu diuruskan secara mampan bagi penggunaan jangka masa panjang untuk memperbaiki “Kualiti Hidup” manusia. Dengan keupayaan pasukan penyelidikan di sini, program ini mampu untuk bertindak balas ke atas isu-isu global semasa berkaitan pencemaran alam sekitar dan konservasi hutan. Di dalam program ini penyelidikan berkaitan perkhidmatan ekopelancongan dan sumber ekopelancongan adalah menjadi teras utama.

PENGENALAN

Permintaan semasa terhadap pemuliharaan alam sekitar dan ke arah gaya hidup hijau menjadi perhatian. Oleh itu, pemahaman asas mengenai proses ekosistem, sistem pengurusan hutan yang mampan di hutan asli masih perlu dipertingkatkan. Kaedah penyelidikan merangkumi pengasingan karbon hutan, pengeluaran biosumber mampan, biodiversiti hutan dan dinamik dirian serta fungsi spesies tumbuhan asli di dalam kawasan pembandaran adalah semakin penting.  Sumber-sumber asli ini perlu diuruskan secara mampan dengan memfokuskan kearah pengunaan sumber secara mampan yang seterusnya menjamin kualiti hidup manusia. Program ini memberi tumpuan kepada produk dan servis ekopelancongan. Servis ekopelancongan merangkumi interpretasi alam sekitar, kajian dimensi manusia (psikologi sosial), taman dan rekreasi dan pengurusan pengguna. Sumber ekopelancongan pula merangkumi penilaian interpretasi kanopi, utiliti flora dan fauna, serta fungsi unik pemandangan.  Oleh itu, perhatian yang sepenuhnya wajar diberikan kepada penyelidikan yang berbentuk asas dan aplikasi untuk lebih memahami pelbagai proses ekosistem. Seterusnya ia akan mendorong kepada penggunaan sumber yang mampan dan lestari untuk jangkamasa panjang. 


 

 

 

Kemaskini:: 17/08/2020 [norfaryanti]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691896
B1615070654