Penyelidik Bersekutu | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» LABORATORI » Teknologi Biokomposit (BIOCOMPOSITE) » Penyelidik Bersekutu

Penyelidik Bersekutu

01. Prof. Dr. Salim Hiziroglu
      Jabatan Ekologi Sumber Semulajadi dan Pengurusan, Universiti Oklahoma, USA
      Tel: (405)744 5445; E-mel: salim.hiziroglu@okstate.edu

02. Prof. Dr. Azman Hassan
      Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan
      Jabatan Kejuruteraan Polimer, Fakulti Kejuruteraan Kimia, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai
      Tel: 07-554 7835; E-mel: r-azman@utm.my

03. Prof. Datuk Dr. Abdul Khalil Shawkaty
      Pusat Pengajian Teknologi Industri, Universiti Sains Malaysia
      Tel: -; E-mel: -

04. Prof. Dr. Hj. Khairul Aidil Azlin Abd. Rahman
      Pengarah, Institut Rekabentuk dan Inovasi (InDi), Universiti Malaysia Sarawak
      Tel: -; E-mel: -

05. Prof. Dr. Rahinah Ibrahim
      Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Seni Bina, Universiti Putra Malaysia
      Tel: 03-8946 4090; E-mel: rahinah@upm.edu.my

06. Prof. Dr. Zaidon Ashari
      Timbalan Dekan (Akademik dan Antarabangsa), Fakulti Perhutanan, Universiti Putra Malaysia
      Tel: 03-8946 7174/7167; E-mel: zaidon@upm.edu.my

07. Prof. Ir. Dr. Desa Ahmad
      Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Putra Malaysia
      Tel: 03-8946 6426; E-mel: desa@upm.edu.my

08. Prof. Madya Dr. Edi Suhaimi Bakar 
      
Jabatan Pengeluaran Hutan, Fakulti Perhutanan, 
     Universiti Putra Malaysia     
     Tel: 03-8946 7165; E-mel: edisuhaimi@upm.edu.my

09. Prof. Madya Dr. Zakiah Ahmad
      Jabatan Kejuruteraan Pembinaan dan Pengurusan Projek 
      Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Mara (Shah Alam)
      Tel: 03-5543 6197; E-mel: zakiah@salam.uitm.edu.my

10. Prof. Madya Dr. Khalina Abdan
      Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Putra Malaysia
      Tel: 03-8946 6420/4455; E-mel: khalina@upm.edu.my

11. Prof. Madya Dr. Faizal Mustapha
      Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Putra Malaysia
      Tel: 03-8946 6404; E-mel: faizal@upm.edu.my

12. Dr. Ahmad Rizal Hj. Abd. Rahman
      Ketua, Jabatan Rekabentuk Perindustrian, Fakulti Rekabentuk dan Seni Bina, Universiti Putra Malaysia
      Tel: 03-8946 4096/4048; E-mel: rizalrahman17@gmail.com

13. Dr. Mohamad Ridzwan Ishak
      Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Putra Malaysia
      Tel: 03-8946 4396; E-mel: mohdridzwan@upm.edu.my

Kemaskini:: 06/01/2016 [sakinatul]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691896
B1566357533