Penilaian Ekonomi Ekosistem Produk Dan Perkhidmatan Hutan Simpan Bukit Sg. Puteh | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
» BERITA » Penilaian Ekonomi Ekosistem Produk dan Perkhidmatan Hutan Simpan Bukit Sg. Puteh

Penilaian Ekonomi Ekosistem Produk dan Perkhidmatan Hutan Simpan Bukit Sg. Puteh

Prof. Madya Dr. Hazandy Abdul Hamid menerangkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj yang diiringi Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris, Naib Canselor UPM berkenaan projek yang

 

 

Hutan Simpan Bukit Sungai Puteh (BSPFR) adalah salah satu daripada Wilayah Persekutuan Hutan Simpan Kuala Lumpur. Ia terdiri daripada tiga blok dengan jumlah saiz ~ 14.5 hektar. hutan ini dikelilingi oleh lebuh raya, berpecah-belah dan terletak di selatan Kuala Lumpur di kawasan Cheras. Pada masa ini, terdapat cadangan lebuh raya yang baru dibina dipanggil Sungai Besi-Ulu Klang Elevated Expressway (SUKE) menyeberangi kawasan itu. Ini 31.8 km lebuh raya akan menghubungkan lebuh raya utama yang sedia ada di timur kawasan Lembah Klang bertujuan untuk meningkatkan kesesakan lalu lintas di sepanjang Cheras, Pandan dan Ampang. Satu pertukaran yang dicadangkan akan dibina di atas salah satu blok (~ 7.5 hektar) hutan ini. Penukaran BSPFR untuk SUKE persimpangan lebuh raya akan menafikan produk dan perkhidmatan ekosistem disediakan oleh rizab hutan. Oleh itu terdapat keperluan untuk menganggarkan nilai produk dan perkhidmatan ekosistem yang diberikan oleh hutan, yang penting dalam menyediakan potensi dan dasar ekonomi pilihan untuk pengurusan strategik hutan lindung dan pemuliharaan biodiversiti. Projek ini telah dijalankan dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM), Projek Lintasan Sungei Besi-Ulu Kelang Sdn. Bhd (PLSU - anak syarikat PROLINTAS). Dan Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP). Ia melibatkan tujuh penyelidik, sepuluh orang kakitangan sokongan dan enam pelajar serta pegawai-pegawai dari JPSM, PLSU dan PROLINTAS. The Ekonomi Ekosistem dan Biodiversiti (TEEB) metodologi rangka kerja dengan empat komponen, iaitu Peruntukan, Mengawal, Sokongan dan Kebudayaan telah digunakan dalam anggaran nilai. Pendekatan ini menyumbang kuantifikasi biofizikal spatial dan temporal menggunakan perkhidmatan ekosistem yang diberikan oleh BSPFR. Gabungan kaedah kualitatif dan kuantitatif, untuk penilaian sosio-budaya dan ekonomi masing-masing, telah digunakan dalam analisis untuk memperolehi nilai ekonomi jumlah BSPFR. Kajian ini telah mengenal pasti produk dan perkhidmatan di BSPFR dengan merujuk kepada 22 kategori perkhidmatan ekosistem yang diperkenalkan oleh TEEB. Nilai yang besar terus ke BSPFR didapati bagi pemuliharaan biodiversiti kategori dengan nilai sehingga RM140,830,277.00 diikuti oleh pokok-pokok hiasan berkayu berjumlah kira-kira RM2,699,842.00. Secara keseluruhan, nilai ekonomi jumlah anggaran bagi kawasan ini adalah kira-kira RM143,915,607.97, yang bersamaan dengan RM19,188,747.73 sehektar. keputusan ini telah digunakan oleh JPSM dalam merangka tindakan selanjutnya sebelum kawasan ini diwartakan keluar untuk pembangunan lebuh raya. Projek ini telah memenuhi tuntutan undang-undang di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 untuk menilai keperluan bagi pemuliharaan tanah dan air, biodiversiti dan pertimbangan lain kepada alam sekitar.

 

 

Tarikh Input: | Kemaskini: 09/06/2017 | lufti

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691880
0397691896
C1575611709